MAGICVIEW CONNECTED PRODUCTS

Een systeemhuis voor mobiliteitsdiensten

Magicview is een Nederlands systeem huis, gespecialiseerd in ontwerp en bedrijf van telematica producten en diensten, waarmee mobiliteits problemen voor reizigers kunnen worden verholpen.

Magicview heeft een in-car infrastructuur dat meervoudige diensten in de auto kan afleveren. Deze diensten kunnen "confort en veiligheid" diensten zijn, waarmee de eingebruiker ondersteund wordt in zijn mobiliteitsbehoefte. Voorbeelden van zo'n diensten zijn filealarm, multimodale reisadviezen of parkeerhulp.

Meervoudige services in een open model

Magicview's kern competentie is het brengen van commerciele diensten naar de reiziger, gebruikmakend van de eigen infrastructuur. Voorbeelden hiervan zijn garagebedrijven, verzekeringen, werknemersmobiliteit en kilometerhevffing. Dit laat ons toe de infrastructuur met zijn bijbehorende "comfort en veilighied" diensten gratis ter beschikking te stellen en tegelijk de reiziger een verbeterde ervaring te kunnen aanbieden middels de commerciele diensten.