The new drive

The New Drive is een onafhankelijk advies- en project management bureau, gespecialiseerd in duurzame mobiliteit. Ze voert haalbaarheidsstudies van elektrische en aardgasvoertuigen uit, ter verduurzaming en kostenverlaging van de mobiliteit van bedrijven en overheden. The New Drive geeft ook strategisch advies aan marktspelers in de elektrische autosector, waaronder Nissan, Renault, Eandis, EDF Luminus en VitaeMobility. The New Drive is door het Vlaams Agentschap Ondernemen erkend als dienstverlener om mobiliteitsscans uit te voeren, ondersteund door de KMO-portefeuille