OPEN OPROEP

                                                                        

 

!!! OPEN OPROEP !!!

De Cleantech Antenne Limburg organiseert- in samenspraak met de provincie Limburg en i-Cleantech Vlaanderen een open oproep naar uitdieping van cleantech business cases in Limburg.

Deze oproep richt zich naar consortia bestaande uit minimaal één ondernemer, bedrijf, investeerder of een verzelfstandigd overheidsbedrijf- of instelling die samen vernieuwende cases willen opzetten in Limburg.

Indieners kunnen een financiële tegemoetkoming vragen voor begeleiding bij de ontwikkeling van een technisch, financieel en/of juridisch instrument of product dat betrekking heeft op het uitdiepen van het cleantechgehalte van een concrete business case in Limburg. De studie wordt uitgevoerd door een extern bureau dat de indiener na een offertevraag – in samenspraak met Cleantech Antenne Limburg en i-Cleantech Vlaanderen – selecteert. De tegemoetkoming bedraagt maximaal 50% op het in aanmerking genomen factuurbedrag exclusief btw. De aanvragen worden beoordeeld op basis van welbepaalde criteria.

 

Volgende documenten dienen opgesteld te worden:

I.            De open oproep;

                                                                                                                        II.           Intentieverklaring met verklaring op eer (en ontwerp samenwerkingsovereenkomst);

         III.          De minimis verklaring.

 

Bij interesse kan u deze documenten opvragen via: s.theuwissen@greenville.be