VIKTOR GOES GREEN

Viktor Goes Green realiseert hernieuwbare energieprojecten en beheerst daarbij de volledige keten vanaf biomassaproductie (korte omloophout) tot en met het afleveren van duurzame warmte en elektriciteit.

Actueel focust deze onderneming op de glastuinbouwsector, waarbinnen haar activiteiten ontstonden. Andere sterke opportuniteiten liggen bij andere en grotere (bv. industriële) verbruikers van energie.

Projecten voor het omzetten van biomassa in groene energie lopen vaak spaak op de onstabiele prijs van de beschikbare biomassa. Viktor Goes Green biedt het antwoord met een sluitend financieel plan dankzij de controle van de volledige keten via de verankering met de biomassaplantages.

Viktor Goes Green mikt ook op hoogwaardigere producten uit bamboe, zoals parket en bouwmaterialen. Het opzetten van zo’n luik vraagt meer tijd. Bij deze producties blijven in elk geval reststromen vrijkomen, die men best energetisch valoriseert.

Concreet gaat het om:

-              bamboeplantages in Afrika (pilootproject van 500ha in 2014-2015 aangeplant in Benin)

-              de ontwikkeling van een vernieuwde en efficiëntere toepassing voor de omzetting van houtsnippers in biomethaan

-              realisatie van bio-cogeneratie installaties ten behoeve van glastuinbouwclusters en industrie

Viktor Goes Green stelt maatschappelijk verantwoord ondernemen centraal:

-              een bijdrage leveren aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen is inherent aan de onderneming zelf:

o             herbebossing van eroderende en weinig vruchtbare gronden in Afrika

o             vervanging van fossiele brandstoffen door hernieuwbare energiebronnen

-              sociaal-economisch: in het verlengde van de biomassaplantage realiseren we een landbouwcoöperatieve in samenwerking met de betrokken lokale boeren. De Afrikaanse landbouwers verstevigen zo hun concurrentiepositie ten opzichte van de internationale markt