6 juli 2016

GROENE STROOM VOOR 2800 GEZINNEN


LIMBURG WIN(D)T START VOORBEREIDENDE CIVIELE WERKEN VOOR BOUW VAN 2 WINDTURBINES IN GENK NOORD

 

GROENE STROOM VOOR 2800 GEZINNEN

Genk, 5 juli 2016 - Limburg win(d)t NV is gestart met de voorbereidende civiele werken voor de bouw van 2
windturbines in Genk Noord, ter hoogte van de terril van Winterslag. Vanaf half augustus zullen de funderingswerken
worden aangevat, in het najaar kan dan de eigenlijke opbouw van de windmolens gebeuren.
Beide windturbines zullen samen groene stroom produceren voor 2.800 gezinnen. De windturbines vermijden
een CO2-uitstoot van 4.479 ton per jaar.

 

NIEUWE WINDTURBINES NOG DIT JAAR IN EXPLOITATIE


Limburg win(d)t NV start in de 1ste week van juli met de voorbereidende civiele werken voor de bouw van 2
nieuwe windturbines op het industrieterrein in Genk Noord.
Deze werken houden o.a. de aanleg van de
werkvlakken voor de kraanopstelling in.
Vanaf half augustus, na het bouwverlof, wordt dan gestart met de funderingswerken. In het najaar gebeurt de
eigenlijke opbouw van beide windturbines. Indien alles volgens planning verloopt is de indienstname van de
windturbines nog dit jaar voorzien.


Limburg win(d)t NV bouwt in Genk Noord windmolens van het type Vestas V100 met een ashoogte van 125
meter. De wieken hebben een lengte van 49 meter. De beide windturbines zullen groene stroom produceren
equivalent aan het gemiddeld jaarlijks verbruik van 2.800 gezinnen. Bovendien vermijden de windturbines een
CO2-uitstoot van 4.479 ton per jaar. Dat is gelijk aan de jaarlijkse CO2-uitstoot van meer dan 1.900 wagens.

 


WINDTURBINES PASSEN BINNEN LIMBURGS KLIMAATPLAN EN EUROPEES BURGEMEESTERSCONVENANT


De provincie Limburg streeft naar klimaatneutraliteit. Met het windmolenproject in Genk wil Limburg win(d)t
NV hiertoe bijdragen. Bovendien kan dit windenergieproject ook passen binnen de lokale initiatieven die de
gemeente Genk moet nemen naar aanleiding van de ondertekening van het Europees
Burgemeestersconvenant. De gemeente Genk is via NUHMA (het Limburgs klimaatbedrijf) en Aspiravi aandeelhouder van Limburg win(d)t
NV.

 

BURGERS PARTICIPEREN EN GENIETEN MEE


Via deelbewijzen van 2 coöperatieve vennootschappen, Limburg wind cvba en Aspiravi Samen cvba, kunnen burgers mee
investeren in de windenergieprojecten van Limburg win(d)t NV en Aspiravi NV en zo ook mee genieten van de
opbrengsten van windenergie.Beide coöperatieve vennootschappen tellen sinds de start in 2010 bijna 8.000 coöperanten. Op de laatste Algemene
Vergaderingen van de cvba’s, in mei en juni 2016, werd beslist een dividend van 4% uit te keren aan de coöperanten op
hun investering in groene energie het voorbije werkjaar.


Deelbewijzen kosten €125/stuk en je kan er maximaal 24 per persoon aankopen. Dit kan heel eenvoudig via het
intekenformulier op de website, waar ook het prospectus - met vermelding van alle risico’s - te vinden is.
Momenteel is inschrijven op Limburg wind cvba niet mogelijk. Op de website wordt tijdig aangekondigd wanneer er een
nieuwe openbare aanbieding van aandelen zal zijn. Inschrijven op aandelen van Aspiravi Samen cvba kan wel en dit tot en
met 14.10.2016.
Alle info op
www.limburgwindt.be  en www.aspiravi-samen.be.

 


AANKOOP VAN VOORDELIGE GROENE STROOM VOOR COÖPERANTEN


Sinds maart 2015 kunnen coöperanten van Limburg wind cvba en Aspiravi Samen cvba aan een voordelig tarief lokaal
geproduceerde, groene stroom aankopen via Aspiravi Energy. Het aanbod van Aspiravi Energy is uniek want elke klant steunt
automatisch ook een sociaal doel. Per verbruikte megawattuur wordt een vast bedrag afgestaan aan een goed doel. In
Limburg is dat ‘Een Hart voor Limburg’, in andere provincies het ‘Kinderarmoedefonds’.
Alle info op
www.aspiravi-energy.be.

 


LIMBURG WIN(D)T NV EXPLOITEERT BIJNA 50% VAN WINDTURBINES IN LIMBURG


Limburg win(d)t is een NV, opgericht door Aspiravi en de Limburgse investeringsmaatschappij LRM. Ze onderzoekt waar er
in Limburg windmolenparken kunnen komen en realiseert deze ook. Zo kan het aandeel van hernieuwbare
energiebronnen blijven groeien. Die inspanningen passen in het plan om Limburg tegen 2020 klimaatneutraal te maken.
Limburg win(d)t NV bouwt in 2016 zeven windturbines in de provincie op drie verschillende locaties: naast de 2
windturbines in Genk Noord, worden er nog 3 gebouwd langs de E313 in Riemst. In het voorjaar zijn er reeds 2 in Ham
gebouwd langsheen het Albertkanaal. Eind 2015 exploiteren Limburg win(d)t NV, Lommel win(d)t NV en Aspiravi NV
samen 97 windturbines in de provincie Limburg, dit is bijna 50% van alle windmolens in Limburg.
Meer info over Limburg win(d)t vindt u op
www.limburgwindt.be.